Behandling av spenningshodepine


Hva er spenningshodepine?

Spenningshodepine er en utbredt lidelse som ca. 80 prosent av befolkningen opplever, én eller flere ganger i løpet av livet. Dersom du har hatt spenningshodepine i minst 15 dager i måneden, de 3 siste månedene, kalles det kronisk spenningshodepine.

Å leve med kronisk spenningshodepine, kan være meget plagsomt, og påvirker livskvaliteten til den som er rammet. Det er likevel få medisiner som er tilgjengelige for pasienter med kronisk spenningshodepine, og langtidseffektene er dårlige.

Pasientgrupper med spenningshodepine har i tillegg stor risiko for å utvikle medikamentutløst-hodepine, som følge av at man har for høyt forbruk av smertestillende medisiner. Ikke-medikamentell behandling, har vist dårlig langtidseffekt mot spenningshodepine.

Injeksjoner med botulinumtoksin, kan være et godt behandlingsalternativ mot spenningshodepine, for pasienter som ikke oppnår effekt av eksisterende behandling. Det er meget viktig at pasienten er utredet for sin hodepine, før en setter i gang med botox-injeksjoner, for å utelukke andre underliggende årsaker til hodepinen. Dette må dokumenteres for behandler på vår klinikk, før en begynner med injeksjonsbehandling.


Hva er botulinumtoxin?

Botulinumtoksin er et legemiddel som mange forbinder med «Botox»-merkenavnet. Stoffet virker ved at det fester seg til nerver etter injeksjon under huden, og lammer muskler. Botulinumtoxin hindrer frigjøring av et kjemisk stoff som skulle fått musklene til å trekke seg sammen.


Er behandling med botulinumtoxin farlig?

Botolinumtoksin fremstilles ved at stoffet frigjøres av bakterien Clostridium botulinum. Dette proteinet er giftig, men mengden som injiseres ved behandling av spenningshodepine og estetiske behandlinger er svært lave. Legemidlet virker lokalt i muskelen den blir injisert inn i. Behandling med botulinumtoxin blir ansett som en trygg behandling, dersom du gjør det hos kvalifisert helsepersonell. Botulinumtoxin har også begrenset virketid, og etter 3-6 måneder vil nerver og muskler fungere som normalt.


Hvordan foregår injeksjonsbehandling mot spenningshodepine?

Du vil først få en konsultasjon hos vår lege, Steinar Thoresen. Han vil gi deg grundig informasjon om behandlingen, og vurdere om du er egnet for behandling. Ut fra dine symptomer finner legen ut hvilke områder som skal behandles, og botulinumtoxin gis som injeksjon med en tynn kanyle. Du kan få bedøvelseskrem før injeksjonene, men de fleste opplever stikkene som overkommelige. Effekten kan komme i løpet av 1-2 uker, og varer i ca. 3-6 måneder.


Vi behandler ikke:
-Personer under 18 år
-Gravide og ammende
-Pasienter med feber eller nedsatt immunforsvar
-Pasienter med alvorlige nerve-, eller muskellidelser


Kontakt oss i dag, for en uforpliktende konsultasjon.