Oralkirurger

Dr. Odont. Maria H. Pham
Cand odont. fra 2007. Spesialist i oralkirurgi og oral medisin i 2018 med sykehustjeneste på Rikshospitalet og Ullevål Universitetssykehus (OUS), samt Massachussets General Hospital, Boston USA. Instruktør ved avd. for oralkirurgi og oralmedisin på Det odontologiske fakultet, UiO frem til 2020. Maria har doktorgrad i tannimplantater og benvekst. 

Radiolog

Caroline Hol
Kjeve– og ansiktsradiolog. PhD-stipendiat, og underviser på spesialistutdannelsen på Det odontologiske faktultet, UiO. Cand. odont. fra 2002. Klinisk erfaring fra regionalt odontologisk kompetansesenter på Sørlandet og i Nord-Norge siden 2009.

Lege 

Steinar Thoresen

Cand. med. dr. med. Spesialist i patologi og idrettsmedisin. Head of Oncology Strategy Nordics and Netherland i Merck. Tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret, professor emeritus ved UiB 1999-2013, og medisinsk direktør i Abbvie og GlaxoSmithKlein.

Sykepleier

Thuy Pham

Erfaring fra polikliniske, medisinske-, og kirurgiske avdelinger på Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus, og Haukeland Universitetssykehus, der hun også har vært koordinator for hele medisinsk klinikk. Hun har i arbeidet med vaksinasjon, estetisk laser, og undervisning /kurs i helse- og omsorgsfag, samt implantatkurs for tannhelsesekretærer for Straumann.

Vi ønsker alle nye pasienter velkommen til oss.