Oralkirurger

Professor Dr. Odont. Cand. Med. Hans Reidar Haanæs
Spesialist i oralkirurgi og oral medisin
Tannlege Tormod Bjartveit Krüger
Spesialistkandidat i oralkirurgi og oral medisin, PhD-stipendiat
Tannlege Maria H Pham
Spesialist i oralkirurgi og oral medisin, PhD-stipendiat

Radiolog

Caroline Hol
Kjeve– og ansiktsradiolog, PhD-stipendiat

Vi ønsker alle nye pasienter velkommen til oss.