Oralkirurger

Tannlege Tormod Bjartveit Krüger
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Cand. odont fra 2007. PhD-stipendiat, forsker på benskjørhet og munnhelse. Jobber i tillegg på Enhet for tann og kjeve, Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet, samt ved odontologisk fakultet UiO.
Tannlege Maria H Pham
Spesialist i oralkirurgi og oral medisin. Cand odont. fra 2007. PhD-stipendiat, forsker på tannimplantater. Tidligere jobbet på Det odontologiske fakultet, UiO.

Radiolog

Caroline Hol
Kjeve– og ansiktsradiolog. PhD-stipendiat, og underviser på spesialistutdannelsen på Det odontologiske faktultet, UiO. Cand. odont. fra 2002. Klinisk erfaring fra regionalt odontologisk kompetansesenter på Sørlandet og i Nord-Norge siden 2009.

Lege 

Steinar Thoresen

Cand. med. dr. med. Spesialist i patologi og idrettsmedisin. Head of Oncology Strategy Nordics and Netherland i Merck. Tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret, professor emeritus ved UiB 1999-2013, og medisinsk direktør i Abbvie og GlaxoSmithKlein.

Sykepleier

Thuy Pham

Erfaring fra poliklinikk, medisinsk-, og kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus, og Haukeland Universitetssykehus, der hun også har vært koordinator for medisinsk klinikk. Hun har i tillegg arbeidet med estetisk laser, og undervisning i helse- og omsorgsfag.

Vi ønsker alle nye pasienter velkommen til oss.